Nya tongångar i Polen

Polen ska bli ett normalt land som har förtroende för sina medborgare. Det sa på fredagen den nye polske premiärministern Donald Tusk när han presenterade sina ministrars regeringsförklaring. Den liberale polske premiärministern lovade bland annat en ny Östersjöpolitik.

Lands- och järnvägarna från våra Östersjöhamnar måste byggas ut så att hamnarnas potential utnyttjas. Fast vi är en sjöfartsnation vänder vi ryggen mot Östersjön, kommunikationerna måste förbättras och den svåra konflikten om torskfisket måste lösas.

Det var ett par av de politiska löften som på fredagen  presenterades av Donald Tusk som är premiärminister nummer fjorton sedan kommunismens fall.

Fler löften
Den rekordlånga regeringsförklaringen på över tre timmar innehöll många löften om underlättnader för företagare, avskaffande av värnpliktsarmén, satsning på it och bredband för att minska statlig byråkrati och minska regionala skillnader och löfte om ett snabbt införande av den gemensamma valutan euro.

Den största skillnaden jämfört med företrädaren Kaczynski var framför allt den annorlunda tonen och framtoningen, här fanns ingenting av Kaczynskis aggressivitet och misstänksamhet. Fredagens nyckelord var i stället förtroende och tillbaka till normalitet.

Lämnar Irak
Före nästa års utgång ska Polen ha lämnat Irak där Polen har 900 man. Polen kommer också att skriva under EU:s nya fördrag den 13 december.

Men både vad gäller Irak och EU-fördraget bör stora frågetecken sättas eftersom presidenttvillingen Lech Kaczynski har en hel del att säga till om i utrikespolitiken.

Kjell Albin Abrahamson, Warszawa kjell_albin.abrahamson@sr.se