Önskvärt med fler utbildade i äldreomsorgen

Äldre- och folkhälsominister Maria Larsson vill nu att reglerna skärps inom äldreomsorgen så att inga outbildade ska få arbeta inom äldreomsorgen. Detta kan leda till problem för många kommuner. I genomsnitt är endast 58 procent av kommunernas personal utbildad.

– Vi har en hög andel utbildade i vår kommun, men jag tror att det kan ställa till problem för många, särskilt där det blir stora pensionsavgångar, säger Hans-Åke Öst, socialchef i Ånge.

Han säger att det är önskvärt att all personal är utbildad.

– Det är viktigt att höja statusen på yrket. Vi måste få unga att vilja jobba inom äldreomsorgen, slår Hans-Åke Öst fast.