Saarivuoma sameby kämpar för betesrätt

Klockan 09.30 på fredagen startade demonstrationen i Stockholm för att stärka svenska samers renbetesrätt på norsk sida. Ett hundratal demonstrater marscherade från norska ambassaden till UD för att överlämna skrivelser. Man samlades också för att lyssna på flera talare.

Kiruna kommun stödjer Saarivuomas kamp för rätten till renbete på den norska sidan. I måndags beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott i Kiruna att ställa sig bakom Saarivuomas krav och ge sitt fulla stöd till samebyn och demonstrationen i Stockholm.

I väntan på en ny överenskommelse, eller som det heter konvention om gränsöverskridande renbete, har Norge och Sverige gjort olika tolkningar av läget. Sverige anser att det är lappkodicillen från 1751 som gäller, vilken ger svenska samebyar större betesområden i Norge än vad den förra konventionen gjorde. Men Norge har inrättat en egen lag som förhindrar svenska samebyar att hänvisa till kodicillen.

Norges agerande i förhållande till lappekodicillen är en av huvudorsakerna till Saarivuomas kamp. En annan orsak är att norska myndigheter så sent som i somras tvingat bort Saarivuomas renar från Altevatnområdet. Detta trots att norska höyesterätten, i den så kallade altevannsdomen från 1968, fastslår att renskötarna i Sarivuoma har en stark sedvanerätt till området.

Saarivuoma menar att Norge i och med det här inte respekterar sin egen högsta domstol.

Nu ordnar samebyn en demonstration i Stockholm, tillsammans med bland annat föreningen Fjärde världen.

Kiruna kommun hade för avsikt att delta i demonstrationen med en representant, men det hinner man inte, säger kommunalrådet Kenneth Stålnacke (s).

Även Arvidsjaurs kommunalråd Jerry Johansson (s) har ställt sig bakom Saarivuomas kamp.