Ny förvaltning ska sköta service

En hel del förändringar komnmer att ske när kommunen flyttar till gamla P18 på Visborgsområdet. Bland annat ska en ny gemensam förvaltning skapas, som ska sköta en stor del av den interna servicen inom kommunen.

Som det ser ut nu kommer mellan 670 och 700 personer att arbeta inom den nya serviceförvaltningen.

I den sammanförs allt som har med försörjning, logistik, transporter och liknande, för att stödja kärnverksamheten.

Därmed försvinner vissa enheter från andra förvaltningar, till exempel hälso- och sjukvårdens försörjningsenhet.

Jan-Olof Henriksson, som leder projektet att förändra kommunen inför flytten till Visborg, säger att det råder stor enighet om den här lösningen.

På måndag ska kommunfullmäktige fatta beslut om den nya förvaltningen.

Det är inte klart om omorganisationen i sig leder till att personalstyrkan minskas. Däremot finns ett sparbeting på cirka 40 miljoner kronor och det kan leda till att 15 till 20 tjänster försvinner, säger Jan-Olof Henriksson.

Reporter jonas.neuman@sr.se