Dyrt VA längs Mälarkusten

Vatten och avloppsutbyggnaden längs Mälarkusten i Eskilstuna kan bli dyrt för den enskilde fastighetsägaren.
Enligt beräkningar som har gjorts kostar en kommunal VA-utbyggnad mer än vad den nuvarande VA-taxan täcker. Kostnaden varierar mellan 95 000 kronor och 450 000 kronor per fastighet, men det förutsätter att alla ansluts frivilligt eller med tvång. Enskilda VA-lösningar som ska uppfylla alla krav blir dyrare än en kommunal lösning. Dyrast blir sk gröna lösningar med bland annat urinsortering. Här varierar det mellan 260 000 och 375 000 kronor, enligt det kommunala énergibolaget Eskilstuna energi och miljö. En arbetsgrupp har tidigare föreslagit både kommunalt VA och enskilda lösningar, men energibolaget tar inte ställning till vilken lösning som ska gälla. Det var förra året som kommunledningen i Eskilstuna kom med beskedet att man ville öppna dörren för mer året-runt-boende längs kusten. En tidigare utredning har visat att vatten och avloppssystemen är undermåliga och klarar inte dagens miljökrav.