LKAB köper mer tid i Kiruna

LKABs nya sprickmätningar i Kiruna visar att järnvägen redan är i rörelse. Enligt miljövillkoret innebär det att den måste lösas in. Men om gruvbolaget får igenom ett nytt villkor för markrörelser kan man köpa sig mer tid.

LKABs senaste mätningar tyder på att järnvägen rör sig mer än dagens miljövillkor tillåter.

- Vi försöker hantera det genom att vi nu ansöker om ett nytt miljövillkor som är relevant för människor och miljö, säger Christina Dahnér, chef för bergmekanik på LKAB.

LKAB har nyligen ansökt om nytt miljövillkor som gör att marken i Kiruna för röra sig max 10-15 centimeter på grund av gruvbrytningen, istället för dagens en centimeter.

Företagets nya sprickmätningar från september visar att järnvägen redan rör sig ett två-tre centimeter.

Sprickorna har också gått snabbare än vad bolaget räknat med mot bostadsområdet Ullspiran och linjen för två centimeters rörelse i marken tangerar redan nu gränsen till bostadsområdet, som var tänkt att rivas till år 2013.