Sammanslagen sjukvård föreslagen

Den gemensamma nämnden för landstingen i Västmanland och Sörmland ställde sig på fredagen bakom tanken på en gemensam drift av sjukhusen i Västerås och Eskilstuna.

I beslutet uppmanas de båda landstingen att fatta ett principbeslut i ärendet under det första kvartalet nästa år.

Ordföranden för den gemensamma nämnden Torsten Källberg säger att det är mycket troligt att sjukhusen slås ihop.

-Ja det kan man säga. Det är väldigt roligt. Jag är jätteglad att vi har kommit till det här nu. Det är ett stort steg, säger Torsten Källberg.

På mötet idag la landstingens gemensamma samarbetsnämnd, DU-nämnden, fram ett förslag om att landstingen i Sörmland och Västmanland bildar ett kommunalförbund för en gemensam drift av Mälarsjukhuset i Eskilstuna och Centrallasarettet i Västerås.

Och det var alltså en enig nämnd som ställde sig bakom förslaget. I nästa steg ska landstingsstyrelserna i Sörmland och Västmanland samt direktörer och divisionschefer träffas på ett seminarium för att diskutera hur man ska gå vidare. Det kommer att ske i slutet av januari. Torsten Källberg tycker att det var på tiden att ett samarbete blev av.

-Det var tid för det. Framförallt så är det här med regionbildningar och sånt som plockar fram det här med samarbeten över länsgränser och landstingsgränser. Det ligger väl i tiden, säger Torsten Källberg.