Åre får böta för soplagring

Åre kommun kan tvingas betala 20 000 kronor i böter för att man, i strid med gällande förordningar, har lagrat brännbara sopor i Handöl.

Länsstyrelsen krävde tidigare i höstas att kommunen ska upphöra med avfallslagringen. Kravet var förenat med vite. Inspektioner som länsstyrelsen gjorde i oktober visade att lagringen av brännbara sopor ändå fortsatt.

Länsstyrelsen begär nu att Miljödomstolen dömer ut vitet på 20 000 som Åre kommun därmed ska betala.

Miljödomstolen har som en första åtgärd gett Åre kommun tillfälle att yttra sig och senast den sista november ska kommunen ha förklarat varför man gjort som man gjort.