Fritidshus förblir fritidshus

Ett par i Eksjö vill göra om sitt fritidshus vid sjön Södra Vixen till bostadshus. Men länsstyrelsen sätter sig emot detta och säger nej. Paret har tidigare fått ja ifrån Eksjö kommun, men det beslutet upphäver nu länsstyrelsen.

Länsstyrelsen menar att fritidshuset, som ligger vid sjön Södra Vixen, ligger i ett sånt känsligt naturområde att det kan skada djur o naturlivet om det blir bofasta runt sjön.

Sjön Södra Vixen är en del av natura 2000-området o utgör därmed ett riksintresse för naturvården.