Elev på Öland tog kniv till skolan

Det var i förra veckan som eleven hamnade i bråk med en annan elev och sprang sedan hem och hämtade en kniv.

En elev på en skola i Borgholm har polisanmälts för att ha kommit till skolan med en kniv.
Medan eleven var hemma talade klasskamraterna om för sin lärare vad som var på gång, och läraren kunde därför möta eleven och ta kniven.
Rektorn på den aktuella skolan säger till Barometerns webbupplaga att man ser allvarligt på händelsen. En skolpsykolog har kopplats in.