Försök att rädda tumlare farligt för sälar

Försöken med att skydda den hotade valen tumlaren som lever i Östersjön verkar inte gå som det var tänkt. För de små ljudalstrande cylindrar, som ska skrämma bort tumlare från fisknät i Östersjön, tycks istället locka till sig sälar.

Fiskare på Öland som använt skrämman har fått torsknäten rensade av sälar som lärt sig att ljuden betyder att det finns mat. Många sälar drunknar också när dom äter av fisken i näten.