Julotta

Juldagen den 25 december, 2007, kl 7.03.

Julottestämningen i radions P1 förmedlas i en direktsändning från kyrkan i Järnboås i Bergslagen.

Järnboås ligger ca två mil norr om Nora och här var järnhanteringen viktig för ett par hundra år sen. Sen har gruvorna slagit igen en efter en. Men en del av rikedomarna från storhetstiden finns ändå kvar i form av stora gårdar och rejäla kyrkor.

Järnboås kyrka är inget undantag och här kan man ana bergsmännens historiska närvaro.

Idag är det lugnare i Bergslagen men bygden samlas i kyrkan inte bara vid sakrala högtider, utan också vid konserter. I Järnboås finns en livaktig musikförening som anordnar konserter i kyrkan med kända musiker/solister.

Predikan och liturgi: Kyrkoherde Britta Landin.
Musikalisk ledning: Björn Eckerrot. 

Producent: Tommy Sundquist, SR Örebro.