Niondeklassare skall vaccineras på nytt

Två tredjedelar av alla niondeklassare i Jönköpings kommun behöver vaccineras om innan de slutar nian, annars riskerar de att ha för dåligt skydd mot stelkramp och difteri om några år.

Bakgrunden är en kikhostestudie där många av barnen födda -92 testade ett nytt vaccin mot kikhosta, stelkramp och difteri. Men vaccinet hade brister.

Anette Sparf som är verksamhetschef för skolhälsan i Jönköpings kommun förklarar:

När barnen som ingått i kikhostestudien blev sex år, visade det sig att de inte längre hade ett fullgott skydd mot stelkramp och difteri. Och därför fick de redan då en ny omgång vaccin, men egentligen skulle de inte ha blivit omvaccinerade förrän de kom upp i fjärde klass.

Men det här innebär att de elever som var med i kikhostestudien och som nu går i nian, måste ha ytterligare vaccin nu. Annars riskerar de att vara för dåligt skyddade mot stelkramp och difteri om några år.

Men Anette Sparf säger att det inte var helt lätt att spåra alla de elever som var med i studien för 15 år sen.

Sammanlagt rör de sig om ungefär 800 elever i nian som borde vaccineras om. Men det är en kostsam historia. Varje spruta kostar drygt 100 kronor - så om alla elever väljer att vaccineras om slutar notan på omkring 80 000 kronor för Jönköping kommun.

Och eftersom barnen som var med i studien nu är spridda över hela länet är det här en fråga för andra kommuner också.