گفتگو و اطلاعات بیشتر


کنسرت سیما بینا در نروژ و سوئد، کنسرت گروه رومی به سرپرستی بهرام باجلان و گروه موسیقی احمد اوزان همراه با رقص دراویش از ترکیه از برنامه های جشنواره ی جهانی شیستا. از ۲۳نوامبر تا ۲ دسامبر 
نمونه هایی از عکس های ایرج جهان شاهی، عکاس ساکن لوند در سوئد که در محل آرامگاه مولانا در قونیه عکس برداری کرده است