Nya boenden för dementa föreslås i Falköping

Det råder stor brist på renodlade demensboenden i Falköpings kommun. Nu finns det ett förslag på hur demensvården ska organiseras om. Ett av förslagen är att Katarinagården i Torbjörntorp görs om till ett renodlat demensboende med 32 platser. Dessutom planeras avlastningsplatser på olika ställen för de demenssjuka som vårdas i hemmet.

I Falköping finns det över 600 personer med demenssjukdom, men bara 111 platser på särskilda demensavdelningar och många demenssjuka vårdas på vanliga äldreboenden.

Nu har en utredning sett över demensvården i kommunen, och konstaterar bland annat att det är väldigt stora påfrestningar på anhöriga som vårdar demenssjuka hemma, och att de behöver stöd bland annat genom avlastningsplatser och korttidsplacering.

Utredningen föreslår att demensvården organiseras om, och Man föreslår också att tre avdelningar på Trädgårdsgatan blir ett vanligt äldreboende, eftersom lokalerna där inte är anpassade för demensboende, med stora lägenheter och små gemensamma utrymmen. En avdelning på Trädgårdsgatan och en avdelning på Ranliden görs om till avlastningsplatser, och där ska några av platserna reserveras för att akut kunna ta emot personer som vårdas av anhöriga i hemmet.

Förslaget på hur demensvården ska organiseras ska nu ut på remiss, så att bland andra berörd personal och pensionärsråd får tycka till om förslagen.