Nya bostäder på gång i Strömstad

På gårdagens möte med miljö- och byggnämnden togs flera byggärenden upp till behandling.

Ett planförslag för ett bostadsområde på Rossö godkändes, där fyra villatomter samt ett femtontal lägenheter ska byggas.

I Kungbäck godkändes också femton tomter, avsedda för helårsboende.

Bygglov beviljades också för ett nytt bostadshus och ett gårdshus i hörnet av Norrtullsgatan och Fredrikshaldsvägen.

De gamla träbyggnaderna kommer att rivas och i stället uppförs 12 nya lägenheter.