Tiden knapp för sopor på Skedalatippen

Kommunägda Halmstads energi- och miljö, HEM, kommer att klara de nya stränga kraven från länsstyrelsen för tippen i Skedala.

– Det stora problemet gäller hushållssopor eftersom tillståndet för hantering av soporna bara gäller till och med 2010, säger Andreas Winkler som är avdelningschef på HEM.

Efter den tidpunkten finns ingen plats för att lagra och packa sopor som under vinterhalvåret bränns och ger fjärrvärme.

Anledningen till det är risken för bränder på Skedalatippen.