Ortopediköerna minskar

Nu minskar väntetiden inom ortopedin i Värmland. En orsak till den minskade kön är att vissa patienter söker vård utanför länet.

En annan del av förklaringen till köminskningen är den nyrenoverade operationsavdelningen i Arvika och en förbättrad läkarsituation i Torsby. Där finns det nu tre ortopeder på plats jämfört med i våras då det bara fanns en.