Mer personal på Viskaforskolan ska ge lugn och ro

Efter misshandel, skadegörelse och problem på Viskaforskolan så anställer kommunen ny personal.

- Vi gör åtgärder nu som skapar, och ger tillbaka, det förtroende som både elever, föräldrar och personal ska ha för sin skola, säger Göran Carlsson som är kommundelschef i Viskafors.

Med ytterligare en rektor, en ny resurspedagog och en ny elevassistent hoppas kommundelsledningen att få lugn och ro på skolan.

Men samtidigt som man ska ha fler rektorer så ska de två nuvarande rektorerna sluta inom kort. Det innebär att kommundelen behöver tre nya personer i ledningen för skolan.

Reporter:
mattias.johansson@sr.se