Franska strejker avslutas

I Frankrike återvänder nu de strejkande transportarbetarna till arbetet efter nio dagar av omfattande kaos och störningar i trafiken. Regeringen och fackförbunden har nu satt sig vid förhandlingsbordet och inlett överläggningar som beräknas pågå i ungefär en månad.

Flera av fackförbunden för järnvägarna och andra statligt anställda verkar öppna för att de speciella pensionsvillkoren med tidig pensionsålder kommer att försämras.

Till exempel kommer kanske lokförarna att gå först vid 55 eller 57 år, i stället för som i dag vid 50. Men de vill ha något i utbyte och går därför nu med på att förhandla med de statliga arbetsgivarna, som järnvägsföretaget SNCF, och regeringen. Som kompensation talas det till exempel om ett fortsatt trappsteg i den automatiska löneuppräkningen.

Enligt uppgifter i dagens Le Figaro räknar franska SJ, SNCF, redan med att kostnaden för att stilla järnvägarnas krav åtminstone landar på omkring 750 miljoner kronor årligen det närmaste årtiondet. Det är pengar som vi har, så skattebetalarna ska inte behöva belastas, uppger SNCF. Men exakt hur hög notan blir är just vad parterna ska enas om i förhandlingarna. Det återstår att se.

President Sarkozy har understrukit att han inte vill se en vinnare och en förlorare. Han får beröm från många håll för att han hittills hållit sig undan konflikten och inte politiserat den ytterligare. Omkring två tredjedelar av franska folket upprepar i opinionsundersökningar att de stödjer pensionsreformen.

Den 19 december är satt som ett slutdatum för förhandlingarna. Är vi inte nöjda då med de bud, som vi har fått, så återupptar vi strejken, säger de mer militanta fackförbunden, såsom Sud Rail.

Alice Petrén, Paris
alice.petren@sr.se