Kränkt elev fick 15 000 kronor

Under en skolavslutning på Strömmaskolan i Sätila ropade rektorn upp eleverna en och en, för att ge dem betyg, en bok och en nål som visar på evigt medlemskap i elevförbundet.

Eleverna i särskoleklasserna ropades däremot upp som en grupp och med anledning av detta anmälde en av eleverna skolan till Handikappombudsmannen, HO.

Det här är första förlikningen som HO medverkat till när det gäller just den här lagen som förbjuder diskriminering eller annan kränkande behandling av barn och elever.

Torbjörn Andersson, vikarierande HO, tycker också att det är en bra lösning att kunna lösa tvisten utan att behöva vänta på en lång domstolsprövning.

Eleven får nu 15 000 kronor.