Hahne (m) kritisk till färdtjänsttaxa

De 60-procentiga höjningar av färdtjänsttaxan i Uppsala som räknats fram i regionförbundets utredning, ifrågasätts nu av den politiskt ansvariga för utredningen, moderaten Liv Hahne.

Hahne har varit ordförande för politikernas styrgrupp för utredningen men ställer sig nu frågande till om utredningens beräkning verkligen stämmer:

- Ja, det låter jättemycket och jag har försökt få tag på den tjänsteman som har räknat ut detta. Det är alltid svårt med sådan här sifferexercis. Det kan lätt bli fel.

-Så du litar inte på att det blir fullt så hög taxahöjning?

- Nej det gör jag inte.

- Men det står ju i er egen utredning som ni har godkänt i regionförbundet.

-Jag är fullt medveten om det. Jag har försökt få tag på tjänstemannen men han är på semester, upprepar Liv Hahne.

-Det här måste väl klargöras innan det tas upp i gatu- och trafiknämnden den 13 december?

-Ja, absolut!

-Om det skulle stämma att det är 60-procentiga taxahöjningar, börjar du tveka då i så fall?

-Det låter ju, för Uppsalas del, väldigt mycket, ja. Jag blir lite osäker om det skulle vara på det sättet, säger Liv Hahne.

Reporter
Mårten Nilsson
marten.nilsson@sr.se