Gratis tandvård för 21-åringar

Nu ska även 20- och 21-åringar i Västra Götaland få gå gratis till tandläkaren.

Tandvårdsstyrelsen har bestämt att den som fyller 20 år under nästa år får fortsatt fri tandvård.

I juli nästa år väntas dessutom regeringens tandvårdsreform komma, med tandvårdscheckar och högkostnadsskydd för att uppmuntra människor att regelbundet uppsöka tandläkare.