Kapellskärs Hamn kör mer och fler

Kapellskärs Hamn har nu fått rätt att hantera mer gods och fler passagerare än tidigare. Det har nu miljööverdomstolen slagit fast efter att hamnbolaget överklagat en tidigare miljödomstols beslut.

Där slogs det nämligen fast att Kapellskärs hamn bara fick hantera drygt två miljoner ton gods och en och en halv miljoner passagerare per år - efter överklagandet och i och med den nya beslutet så kan nu 6,5 miljoner ton gods och 3,5 miljoner passagerare passera årligen.