Just nu
  • De får Nobelpriset i kemi

Integrationen ska bli bättre i Ovanåker

Ovanåkers kommun, som tidigare fått kritik från irakiska flyktingar, ska förbättra sitt integrationsarbete.
Nu startar kommunen ett integrationsråd med representanter från bland annat integrationsenheten, skolan, polisen och kyrkan.
Tanken är flera organisationer ska kunna ingå gruppen och syftet är att öka samarbetet kring integrationsfrågor i kommunen.

Sattar Jebar är en av de irakier som i ett brev till kommunstyrelsen berättat om det missnöje många invandrare känner inför kommunen.
De menar att många invandrare blivit olika behandlade, vissa har inte fått busskort och andra har nekats tandvård.

Men alla delar inte deras uppfattning. Sahar Fadel, också hon från Irak, trivs bra i Ovanåkers kommunen.
Och nu tar alltså Ovanåkers kommun ett krafttag för att göra något åt missnöjet.
Ett integrationsråd med representanter från bland annat integrationsenheten, socialtjänsten, polisen, kyrkan och bostadsbolaget har bildats för att förbättra situationen.