Företag bör betala 15 000 kronor efter ARN-beslut

Ett företag i Karlskoga rekommenderas av Allmäna reklamationsnämnden att betala tillbaka 15 000 kronor till en missnöjd kund.

Detta efter att kunden köpt en begagnad bil som sen visade sig sakna fyra tillbehör som utlovats. Dessutom fanns bara en nyckel till bilen och stolsvärmen var ur funktion.

Kunden begärde 37 000 kronor för felen. Allmäna reklamationsnämnden fann att kunden inte fått nog med information vid köpet och att bilen haft vissa fel och brister och beslutar att 15 000 kronor är skäligt prisavdrag för felen.