Gymnsietjejer dricker sig ofta fulla på smuggelsprit

Gävles Gymnasietjejer dricker sig allt oftare rejält fulla och det gärna på smuggelsprit.
Det är ett par tendenser som kan utläsas i 2007 års stora gymnasieenkät om alkohol- och drogvanor som offentliggjorts av landstinget idag.

Gävles Gymnasietjejer dricker sig allt oftare rejält fulla medan pojkarna i Gävle allt oftare prövar narkotika. Det är ett par oroande tendenser som kan utläsas ut 2007 års stora gymnasieenkät om alkohol- och drogvanor som Landstingets Samhällsmedicinska enhet offentliggjort idag.
I Länet som helhet noteras däremot ganska små förändringar i ungdomarnas drogvanor jämfört med motsvarande undersökning 2004. Viktigast är att konsumtionen av hembränt tydligt minskat, samtidigt som gymnasieungdomarna i gengäld dricker allt större mängder smuggelsprit.