Svårt få utbildad personal i äldreomsorgen

Det är näst intill omöjligt att alla som anställs inom äldreomsorgen ska ha omvårdnadsutbildning. Det menar ett antal enhetschefer som nyheterna pratat med. Av de som anställdes inom äldreomsorgen förra året saknade nära varannan rätt utbildning.

Att jobba inom äldrevården är inget attraktivt yrke, det är ofta slitigt och dåligt betalt. Och det avspeglar sig i att äldreboendena har svårt att hitta personal som har gått en omvårdnadsutbildning när de ska anställa. Av de 15 000 personer som anställdes inom äldrevården under förra året hade bara 58 % omvårdnadsutbildning. Nära varannan person saknade alltså rätt utbildning.

Den förra regeringen införde den så kallade kompetensstegen, ett grepp för att kommunerna bättre skulle kunna utbilda sin personal. Men Lena Karlstedt som också är enhetschef på Solstickegatans äldreboende säger att den är bra men inte tillräcklig. 

Och att det behöver göras mer har tydligen vår äldre- och folkhälsominister, Maria Larsson, också förstått. Idag går hon ut i Dagens Nyheter och kräver en kompetensreform. Den ska innebära att all personal inom äldreomsorgen måste ha grundläggande kompetens för arbetet som de ska göra. Men enhetschef Ingrid Pettersson tror att det kan bli svårt.

-Det krävs mer resurser för att utbilda personalen, säger hon.

Även om både Ingrid Pettersson och Lena Karlstedt tycker att utbildning är jätteviktigt, så säger de också att man inte får stänga de få vägar in i vårdyrket som faktiskt finns.

-Många som sommarjobbat har tänkt om och jobbar nu som socionom eller sjuksköterska även om de inte tänkte sig det från början.

Reporter Helena Gustafsson
helena.gustafsson@sr.se