Det saknas arbetskraft i Dalarna

Företag i Dalarna tackar nej till jobb och uppdrag eftersom det saknas arbetskraft. År 2015 kommer det att saknas 10 000 personer hos länets olika företag i Dalarna. Nu triggas företagen i hur de ska bli bättre på att rekrytera personal.

– I grunden är det här en demografisk fråga. Det är många som går i pension. Vi i Dalarna är ett av de få län som är först ut i den här generationsväxlingen, säger Monika Rönnlund som är VD på utvecklingsbolaget MittDalarna. Hon menar att det kommer att saknas personal inom alla branscher och alla yrkeskategorier. Speciellt ingenjörer.

För att få kompetent personal att söka sig till företagen i Dalarna så måste företagen bli mer attraktiva, de måste synas mer och bli mer intressantare. Det var bland annat det som man diskuterade på ett halvdagsseminarium i Borlänge på fredagen med olika berörda företag och myndigheter.

På Vägverket jobbar många som snart kommer att gå i pension. Närmare 2000 personer kommer snart att lämna verket.

– Därför måste vi rusta oss för att klara de yngre och får tag på rätt arbetskraft. Men det kommer inte att räcka till för alla företagen som gör de här generationsväxlingarna, vi kommer ju se en konkurrens när det gäller ingenjörer och olika yrkeskategorier, säger Wiveca Dahl som är personaldirektör på Vägverket.