Löhammar ladugård kan få träpris

Löhammar Ladugård i Östhammar är nominerad till Träpriset 2008 som är ett hederspris för god svensk arkitektur i trä och som ska spelga vår tid.

För fem år sedan brann ladugården ned och kring uppbyggnaden ville man skapa en ny design som skulle spegla framtiden för lantbruket. Det berättar Ulf Dietrichson, VD för företaget Hargs bruk som äger ladugården.

I april nästa år får en av de 11 kandidaterna äran och en prissumma på 100 000 kronor. Priset är instiftat av Skogsindustrierna och delas ut vart fjärde år av H.M Konung Carl XVI Gustaf.