Plus i boksluten för Linköpings skolor

Ekonomin för Linköpings kommunala skolor ser bättre ut än på länge. Under 2007 beräknar man ett överskott på 6,5 miljoner kronor. För ett år sedan var det röda siffror i skolornas bokslut.

– Jag tror att det är flera samverkande faktorer. Den största orsaken tror jag är att den medveten som finns om den ekonomiska situationen som man blev varse i januari i år, tillsammans med de åtgärder som man har vidtagit, säger Catarina Rosencrantz (m) ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

Är det färre lärare nu?
– Det handlar nog mer om att man organiserat om klasserna, gjort något större grupper. Det handlar inte om några jätteförändringar.

Fortsatt kontroll väntar
För ett år sen hade Linköpings kommunala skolor ett underskott på 18 miljoner kronor. Nu är underskottet borta och istället så har man ett överskott 6,5 miljoner. Men ett stort överskott är inte heller bra, för det betyder att skolorna inte använder alla pengar dom har rätt att använda.

– Att uppnå ett stort överskott är ingenting vi eftersträvar för det betyder att man inte använder alla pengar man har rätt att använda. Det vi strävar efter är att man har en ekonomi i balans. Vi kommer att fortsätta att ha en god kontroll över ekonomin.

Anton Frank
anton.frank@sr.se