SCA lovar bättring

Skogsbolaget SCA gör nu en omfattande satsning för att bli bättre på att ta hänsyn till naturen i företagets arbete.

Sveriges Radio Västernorrland har berättat hur SCA avverkat skogsområden med gammelskog, skog som är viktig för många hotade växt- och djurarter.

Alla planerade avverkningar inför vintern ska nu ses över, och de avverkningslag som arbetar för SCA ska få bättre utbildning i naturhänsyn.

SCA ska också bli bättre på att följa upp avverkningar som gjorts, enligt Jerker Nilsson, vd för bolaget.