Logopedbrist drabbar elever

Elever med svåra läs-och skrivsvårigheter får inte längre någon logopedhjälp på Blekingesjukhuset.

Logopedmottagningen på Blekingesjukhuset vägrar sen en månad tillbaka att utföra så kallade läs- och skrivutredningar för grundskoleelever.

Detta eftersom mottagningen är underbemannad och eftersom utredningarna inte går under vårdgarantin prioriteras dom bort.

Det är kommunernas ansvar och inte landstingets att göra dom här utredningarna, menar avdelningschefen på logopedmottagningen Åsa From.

- Vi har gjort detta av omsorg för eleverna. Men det står ingenstans att logopeden som gör klassificeringen måste vara landstingsanställd, säger hon.

Varje år skickas ett tjugotal grundskoleelever till Blekingesjukhuset för att få diagnos för sina läs- och skrivsvårigheter. Många får diagnosen dyslektiker.

Björn Djurberg
bjorn.djurberg@sr.se