Krav på utbildad personal i äldreomsorg

Regeringen vill höja kvaliteten inom äldreomsorgen genom att ställa krav på att alla som arbetar där ska ha vårdutbildning. Ekot åkte till Blackebergs äldreboende i västra Stockholm, och bland de boende verkar andra saker vara det centrala.

Dolf Ekman på Blackebergs äldreboende funderar inte över personalens utbildningsnivå.

– Jag gör det iallafall inte. För mig verkar det som att de är bra utbildade allihop.

Vad är det viktigaste i mötet med personalen här?

– Att de är tillmötesgående och trevliga och hjälper en med de behov man har. Och det gör de, i högsta grad.

Vad tycker du om det här med utbildning?

– Det kan jag inte yttra mig om. Det är aldrig fel att utbilda sig, tvärtom.

På Blackebergs äldreboende håller personal med regeringen om att äldreomsorgsjobbets status skulle öka om fler i personalen var utbildade. Men enligt verksamhetschefen Katarina Romehed är det inte så enkelt att förbättra äldreomsorgen.

– Vi måste vara tillräckligt många också, för att klara av att göra ett bra jobb.

Vad handlar det om då?

– Ja, det är enkel matematik. De som arbetar här vill ha lön, så det krävs naturligtvis pengar för att vi ska kunna vara tillräckligt många.

Äldre- och folkhälsominister Maria Larsson vill att de som rekryteras till äldreomsorgen ska ha en grundutbildning inom vård och omsorg. Bland ny personal i dag har bara sex av tio rätt utbildning.

– När det gäller vårdens yrken är det mycket kunskap man behöver man ha – om bemötandefrågor, åldrandets sjukdomar och så vidare – som man inte får på en vanlig gymnasieutbildning.

Kan inte vänta på utbildad personal
Britta Rundström på arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och landsting är positiv till en satsning på mer utbildning, men hon tycker inte att det finns en kompetensbrist hos personalen idag. Hon vill inte se en lagstiftning med för hårda utbildningskrav.

– Vi undrar hur det ska gå till om det inte finns människor med utbildning. Det är inte så att de äldre kan stå i kö och vänta på att det kommer utbildade människor som vill arbeta, utan de måste få omvårdnad under tiden också, säger Britta Rundström.

Anders Jelmin
anders.jelmin@sr.se
Niklas Svensson
niklas.svensson@sr.se