Dansen ska utvecklas i Blekinge

Dansen ska utvecklas i Blekinge de närmaste åren. Danskonsulenten Tanja Mangalanayagam har anställts på två år för att utveckla dansen som kulturyttring i Blekinge, Kronoberg och Kalmar län.

Danskonsulentens uppgift är att bygga upp nätverk och skapa ett intresse för dansen som scenkonst.

Tanja Mangalanayagam bor i London men flyttar till Växjö och börjar sitt arbete som strategisk danskonsulent 1 februari.

Hon är utbildad dansare på London Contemporary Dance School och University of Surrey och har arbetat i en rad olika dansorganisationer i London. Nu frilansar hon på University of the Arts och är lektor i dansvetenskap på London Studio Center.

Tanja Mangalanayagam har också lett kreativa dansprojekt för barn, hemlösa, funktionshindrade och för kvinnliga interner på fängelser.

Tanja Mangalanayagam ska arbeta för Region Blekinge, Regionförbundet i Kalmar län och Regionförbundet Södra Småland under två år till att börja med.

Hennes anställning finansieras från Statens kulturråd och de tre regionerna.