Papporna blir chefer - inte mammorna

Är du pappa? Då ökar din chans att bli chef. För kvinnor som fått barn ökar däremot inte möjligheten att få ett chefsjobb. Det visar en ny rapport från Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering.

Bland kvinnor och män som ännu inte fått barn är andelen chefer lika hög – men i samband med föräldraskapet tycks männens karriärer ta fart medan kvinnornas stannar av. 36 procent är både man och chef men bara 17 procent är chef och kvinna.

En orsak till detta kan vara att män som blir pappor enligt stereotypen därmed axlar rollen som familjeförsörjare. Arbetsgivaren kan tolka detta som att mannen är mogen att ta ett större ansvar på jobbet, skriver forskarna.