Friidrottsområde på Stadsliden

Nu ska byggnadsnämnden i Umeå pröva om det finns förutsättningar för ett nytt friidrottsområde på Stadsliden.

Kommunen har tillsammans med friidrottarna tittat på flera olika platser, och nu har man kommit fram till att Stadsliden är bästa alternativet. Bland annat nämner man närheten till IKSU och närheten till Kolbäcksleden som fördelaktigt vid större arrangemang.