Södertälje överväger flyktingspärr

Södertälje, en av de kommuner som tar emot flest flyktingar, vill nu förhindra att flera flyktingfamiljer bosätter sig i små lägenheter. Kommunstyrelsen ska utreda om det är juridiskt möjligt att sätta upp regler för hur trångt man får bo.

Marita Lärnestad är moderat, vice ordförande i kommunstyrelsen.

– Vi vill att man ska titta på om det är juridiskt möjligt för oss att säga att man inte ska bo 20 stycken i en tvåa.

Flesta flyktingar flyttar in hos släkten
Omkring 1 000 flyktingar kom till Södertälje förra året, och minst lika många beräknas komma det här året, och dom allra flesta som bosätter sig i kommunen flyttar in hos släkt eller bekanta. Enligt kommunens uppgifter finns det de som bor upp till 15 personer i mindre hyreslägenheter.

För att få stopp på den här situationen, så har kommunstyrelsen gett kommunjuristen i uppdrag att undersöka om det är möjligt för dom kommunala bostadsbolagen att införa ett regelverk som förhindrar inneboende som leder till det man kallar orimliga boendeförhållanden.

”Vi måste tänka på barnen”
– Man kan ha en 10-15 stycken som bor då i en tvårumslägenhet där man för att sova drar ut madrasser överallt. Man klarar det till att börja med men det är orimligt att man ska fortsätta leva så. Vi måste tänka på barnen, säger Marita Lärnestad.

Marita Lärnestad som är moderat kommunalråd, tänker sig att om det finns regler för hur trångt man får bo så ska det leda till att asylsökande redan från början väljer att bosätta sig i andra kommuner än Södertälje. Men hon är inte beredd att framöver tvinga dem som redan bor flera familjer i samma lägenhet att flytta.

”Det blir ledigt men fylls hela tiden på”
– Tvångsförflytta människor, det har i varje fall aldrig varit min tanke.

Idag bor ju två, tre flyktingfamiljer i varje lägenhet. Hur ska de här människorna kunna hitta bostäder i Södertälje?

– Det blir vartefter ledigt men om det fylls på hela tiden som det gör här nu, med den tillströmning vi har haft i Södertälje, då blir det bara mer och mer ohanterbart, säger Marita Lärnestad.

Karin Runblom
karin.runblom@sr.se