Förstudie om Ådalsbanan

Banverket utreder ny järnväg mellan Sundsvall och Härnösand - det berättar SR Västernorrland.

Tillsammans med kommunerna i Sundsvall, Timrå och Härnösand och Landstinget i Västernorrland har Banverket startat en förstudie, för att undersöka hur en modern järnväg ska kunna byggas mellan Sundsvall och Härnösand.

Sträckan mellan dom båda städerna är en del av Ådalsbanan. Banan byggdes 1925 och är enkelspårig. Idag pågår en upprustning, men trots det håller banan en låg standard och måste byggas om för att klara framtidens behov.