Studenter välkomnar utredning

Umeå studentkår välkomnar den utredning som ska se över studenternas ekonomiska och sociala situation.
– Jag tror att det här kan räta ut några av de krångliga regler som finns, säger Joakim Berglund, Umeå studentkår

Kommittén ska titta på bland anant hur studiemedelssystemet samspelar med andra sociala trygghetssystem och hur situationen för studerande med barn är.

kommittén får nu i uppdrag att se över hur studiemedelssystemet samspelar med andra sociala trygghetssystem. Den ska också titta på situationen för studerande med barn. .

Kommittén ska också föreslå hur framtida beloppsnivåer och fribelopp ska se ut för att ge en skälig levnadsnivå för studenterna. Den ska också föreslå ett enklare system för till exempel det högre bidraget som utgår till studerande på vissa utbildningar samt bidrag vid studier utomlands.

Grundstrukturen i dagens system både lån och bidrag oberoende av föräldraekonomi ska ligga fast.

Utredningen har varit efterlängtad hos studenterna och Joakim Berglund sätter stort hopp till kommittens uppdrag.
– Jag tror att det här kan räta ut några av de krångliga regler som finns, säger Joakim Berglund, Umeå studentkår.