EU:s budget för 2008 är klar

Sent på fredagskvällen enades EU-länderna och EU-parlamentet om en budget på drygt 120 miljarder euro.

Trots motstånd från bland andra Sverige och Storbritannien innebär uppgörelsen att tidigare ramar för olika områden ändras.

En del av det stora jordbruksstödet, som är EU:s enskilt största utgiftspost, ska föras över till kontot för det storstilade satellitprojektet Galileo och satsningen på EIT, ett europeiskt nätverk för innovation och teknologi.

För att ha råd med Galileo, som varit på väg att haverera redan före den egentliga starten, tas också  omkring 100 miljoner euro från forskningsanslagen.

Satsningen på Galileo är tänkt att göra slut på Europas beroende av det amerikanska GPS-systemet, Global Positioning System.