Skymd sikt orsakade grundstötning

Det var kraftig avdrift och skymd sikt vid styrplatsen som orsakade briggen Gerdas grundstötning vid Bellonagrundet utanför Öregrund i slutet av sommaren. Det har Sjöfartsinspektionen kommit fram till i sin utredningsrapport.

Inspektionen påpekar också att befälhavaren omedelbart borde ha larmat sjöräddningscentralen trots att han gjorde bedömningen att ingen av de 44 passagerarna var i fara. Ingen person skadades vid grundstötningen.