Forskarutbildade har ljus framtid

Det lönar sig att gå en forskarutbildning. Färska siffror från Högskoleverket visar att de flesta fått jobb tre år efter sin forskarutbildning - men bara 30 procent av dem går vidare till näringslivet.

Resten blir kvar inom högskolan och den offentliga sektorn. Extra kärvt är det för humanister och naturvetare som till exempel biologer.

Snabbast jobb efter doktorsexamen får medicinare, samhällsvetare och tekniker.