Outbildade vårdar äldre i Örebro

Många av de som arbetar inom äldreomsorgen i Örebro saknar omvårdnadsutbildning. Av alla de som arbetar inom äldre- och handikappomsorgen i kommunen är det bara 58 procent som har omvårdnadsutbildning.

Utbildningsnivån varierar mycket inom Örebro län. Mest utbildad personal inom äldre- och handikappomsorgen finns i Laxå där 84 procent har omvårdnadsutbildning. Det skriver Nerikes Allehanda i dag.