Förslag att starta kommunalt byggföretag i Göteborg

Socialdemokraterna i Göteborg vill nu ta upp kampen med de privata byggföretagen genom att starta och driva ett byggföretag i egen kommunal regi, genom allmänyttans moderbolag Framtiden. Syftet är att hålla nere byggkostnderna för allmännyttan.

Enligt det socialdemokratiska kommunalrådet Owe Nilsson, som ansvarar för bostadsfrågor i Göteborg, är bakgrunden de kraftigt ökande byggkostnaderna som gjort att allmännyttan avvaktat att starta planerade byggen, exempelvis i kvarteret Venus.

Framtidens styrelse får förslaget att utreda möjligheterna att starta och driva ett byggföretag i kommunal regi, på sammanträdet i februari.