Sammanslagning får vänta för BTH

Ledningen för Blekinge tekniska högskola avvaktar med beslut om sammangående med Växjö universitet och Kalmar högskola.

Rektor Urlsula Hass säger att det behövs mer tid för att utreda vad en sammanslagning skulle innebära.

I februari väntas beslutet från Blekinge tekniska högskola. Växjö och Kalmar lärosäten tar beslut nästa vecka. Om de beslutar sig för att fortsätta att arbeta med planerna på sammanslagning så kommer de att ansöka hos regeringen om att få gå samman.

Ursula Hass menar att det finns både finns för- och nackdelar med att gå ihop med lärosätena i grannlänen.

Therese Forsberg
therese.forsberg@sr.se