Allt vanligare att gävlekillar provar narkotika

Det blir allt vanligare att pojkar i Gävles gymnasieskolor provar narkotika. Det visar den stora drogvaneundersökning som landstinget genomfört i samarbete med kommunerna i Gävleborg.

I Gävleborg som helhet har 14 procent av pojkarna provat narkotika, men i Gävle är siffran nästan 22 procent. Det är en larmsignal säger Nanny Hörnqvist, drogsamordnare vid Brottsförebyggarna i Gävle.

Ökad tillgänglighet kan vara en förklaring till att pojkarna i Gävles gymnasier i allt högre utsträckning provar knark. En annan är att det finns ett samband mellan vanlig rökning och att röka hasch och sedan den förra drogvaneundersökningen 2004 så har också den vanlig rökningen ökat bland pojkarna. Snus har däremot minskat i popularitet.