Fotbad inte rätt behandling - läkare varnas

En läkare vid en vårdcentral i Västerås prickas av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd. Han får en varning för att han inte upptäckte att en 14-årig pojke drabbats av en inflammation i fotleden.

Pojken sökte hjälp flera gånger på grund av smärtor och svullnad, men ordinerades bara inlägg i skorna och fotbad. Foten röntgades två gånger, men det visade ingenting.

Först när pojken sökte vård på Centrallasarettet i Västerås upptäcktes att han hade ledgångsinflammation.

Ansvarsnämnden kritiserar familjeläkaren för missen, och menar att felet varken”ringa eller ursäktligt” och att det bör medföra diciplinpåföljd i form av en varning.