Nytt 18-våningshus byggs i Västerås

Byggnadsnämnden i Västerås har gett klartecken för bygget av ytterligare ett höghus i Östra hamnen. Det nya huset ska bli hela 18 våningar högt.

Förutom höghuset ska två lägre hus byggas. Sammanlagt handlar det om 95 nya lägenheter.

Detaljplanen godkändes med vissa ändringar. Exempelvis krävs att man planerar ett något större öppet område runt höghuset, för att inte husen i närheten ska domineras alltför mycket av 18-våningshuset.

Enligt planerna kan det nya huset stå klart om två år.

Detaljplanen ska också klubbas i kommunfullmäktige.