Ångenior vill ha mer inflytande

Hälften av eleverna som går i nionde klass i Ånge tycker att de har lite inflytande över undervisningen. Detta enligt en enkät som Ånge kommun har gjort bland sina elever. Dessutom tycker tre av fyra att det är stökigt och bråkigt i klassrummen, men de allra flesta tycker att de får arbetsro ändå. De största skillnaderna finns mellan olika klasser snarare än olika skolor.